Phân tích dữ liệu khách hàng – Hiểu rõ khách hàng để làm marketing hiệu quả hơn

39,000 

Trọn bộ khóa học “Phân tích dữ liệu khách hàng – Hiểu rõ khách hàng để làm marketing hiệu quả hơn” cập nhật ngày 24/07/2024. Mua chung khóa học “Phân tích dữ liệu khách hàng – Hiểu rõ khách hàng để làm marketing hiệu quả hơn” giá chỉ 39,000 ₫. Nhận khóa học 30 giây khi thanh toán thành công.

Phân tích dữ liệu khách hàng – Hiểu rõ khách hàng để làm marketing hiệu quả hơn

39,000 

Đơn hàng được xác nhận tự động.

Nhận khoá học qua Email trong 30s khi thanh toán thành công!