Media-Mix KPI Đặt mục tiêu cho các Kênh truyền thông – BRANDCAMP.ASIA

39,000 

Trọn bộ khóa học “Media-Mix KPI Đặt mục tiêu cho các Kênh truyền thông – BRANDCAMP.ASIA” cập nhật ngày 13/06/2024. Mua chung khóa học “Media-Mix KPI Đặt mục tiêu cho các Kênh truyền thông – BRANDCAMP.ASIA” giá chỉ 39,000 ₫. Nhận khóa học 30 giây khi thanh toán thành công.

Media-Mix KPI Đặt mục tiêu cho các Kênh truyền thông – BRANDCAMP.ASIA

39,000 

Đơn hàng được xác nhận tự động.

Nhận khoá học qua Email trong 30s khi thanh toán thành công!