OKRs (Objective Key Results) – Quản trị mục tiêu – Mai Xuân Đạt | SEO NGON

39,000 

Trọn bộ khóa học “OKRs (Objective Key Results) – Quản trị mục tiêu – Mai Xuân Đạt | SEO NGON” cập nhật ngày 24/07/2024. Mua chung khóa học “OKRs (Objective Key Results) – Quản trị mục tiêu – Mai Xuân Đạt | SEO NGON” giá chỉ 39,000 ₫. Nhận khóa học 30 giây khi thanh toán thành công.

OKRs (Objective Key Results) – Quản trị mục tiêu – Mai Xuân Đạt | SEO NGON

39,000 

Đơn hàng được xác nhận tự động.

Nhận khoá học qua Email trong 30s khi thanh toán thành công!