8 Bài tập Thực Tiễn về Ý tưởng, Chiến Lược, Kế Hoạch Kinh Doanh Online – Lê Việt Hồng

39,000 

Trọn bộ khóa học “8 Bài tập Thực Tiễn về Ý tưởng, Chiến Lược, Kế Hoạch Kinh Doanh Online – Lê Việt Hồng” cập nhật ngày 23/07/2024. Mua chung khóa học “8 Bài tập Thực Tiễn về Ý tưởng, Chiến Lược, Kế Hoạch Kinh Doanh Online – Lê Việt Hồng” giá chỉ 39,000 ₫. Nhận khóa học 30 giây khi thanh toán thành công.

8 Bài tập Thực Tiễn về Ý tưởng, Chiến Lược, Kế Hoạch Kinh Doanh Online – Lê Việt Hồng

39,000 

Đơn hàng được xác nhận tự động.

Nhận khoá học qua Email trong 30s khi thanh toán thành công!