29 – Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

39,000 

Trọn bộ khóa học “29 – Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS” cập nhật ngày 23/07/2024. Mua chung khóa học “29 – Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS” giá chỉ 39,000 ₫. Nhận khóa học 30 giây khi thanh toán thành công.

29 – Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

39,000 

Đơn hàng được xác nhận tự động.

Nhận khoá học qua Email trong 30s khi thanh toán thành công!