27 – Lập trình back-end cơ bản với nodejs & mongodb, mongooose, postgresql

39,000 

Trọn bộ khóa học “27 – Lập trình back-end cơ bản với nodejs & mongodb, mongooose, postgresql” cập nhật ngày 26/09/2023. Mua chung khóa học “27 – Lập trình back-end cơ bản với nodejs & mongodb, mongooose, postgresql” giá chỉ 39,000 ₫. Nhận khóa học 30 giây khi thanh toán thành công.

27 – Lập trình back-end cơ bản với nodejs & mongodb, mongooose, postgresql

39,000 

Đơn hàng được xác nhận tự động.

Nhận khoá học qua Email trong 30s khi thanh toán thành công!