Quản lý thời gian và dự toán ngân sách dự án ( Budgeting and Scheduling Projects ) – Lê Văn Tiến Sĩ

39,000 

Trọn bộ khóa học “Quản lý thời gian và dự toán ngân sách dự án ( Budgeting and Scheduling Projects ) – Lê Văn Tiến Sĩ” cập nhật ngày 24/07/2024. Mua chung khóa học “Quản lý thời gian và dự toán ngân sách dự án ( Budgeting and Scheduling Projects ) – Lê Văn Tiến Sĩ” giá chỉ 39,000 ₫. Nhận khóa học 30 giây khi thanh toán thành công.

Quản lý thời gian và dự toán ngân sách dự án ( Budgeting and Scheduling Projects ) – Lê Văn Tiến Sĩ

39,000 

Đơn hàng được xác nhận tự động.

Nhận khoá học qua Email trong 30s khi thanh toán thành công!