Phụ nữ lãnh đạo bằng quyền lực mềm

39,000 

Trọn bộ khóa học “Phụ nữ lãnh đạo bằng quyền lực mềm” cập nhật ngày 24/07/2024. Mua chung khóa học “Phụ nữ lãnh đạo bằng quyền lực mềm” giá chỉ 39,000 ₫. Nhận khóa học 30 giây khi thanh toán thành công.

Phụ nữ lãnh đạo bằng quyền lực mềm

39,000 

Đơn hàng được xác nhận tự động.

Nhận khoá học qua Email trong 30s khi thanh toán thành công!