Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) – CGBA – Phan Lê Thành Long | AFA

39,000 

Trọn bộ khóa học “Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) – CGBA – Phan Lê Thành Long | AFA” cập nhật ngày 23/07/2024. Mua chung khóa học “Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) – CGBA – Phan Lê Thành Long | AFA” giá chỉ 39,000 ₫. Nhận khóa học 30 giây khi thanh toán thành công.

Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) – CGBA – Phan Lê Thành Long | AFA

39,000 

Đơn hàng được xác nhận tự động.

Nhận khoá học qua Email trong 30s khi thanh toán thành công!