Đọc hiểu và phân tích vĩ mô, tiền tệ – Trần Ngọc Báu

39,000 

Trọn bộ khóa học “Đọc hiểu và phân tích vĩ mô, tiền tệ – Trần Ngọc Báu” cập nhật ngày 24/07/2024. Mua chung khóa học “Đọc hiểu và phân tích vĩ mô, tiền tệ – Trần Ngọc Báu” giá chỉ 39,000 ₫. Nhận khóa học 30 giây khi thanh toán thành công.

Đọc hiểu và phân tích vĩ mô, tiền tệ – Trần Ngọc Báu

39,000 

Đơn hàng được xác nhận tự động.

Nhận khoá học qua Email trong 30s khi thanh toán thành công!