70 ý tưởng làm truyền thông Marketing từ tháp thông điệp 4C – Đỗ Thuỳ Dung

39,000 

Trọn bộ khóa học “70 ý tưởng làm truyền thông Marketing từ tháp thông điệp 4C – Đỗ Thuỳ Dung” cập nhật ngày 24/07/2024. Mua chung khóa học “70 ý tưởng làm truyền thông Marketing từ tháp thông điệp 4C – Đỗ Thuỳ Dung” giá chỉ 39,000 ₫. Nhận khóa học 30 giây khi thanh toán thành công.

70 ý tưởng làm truyền thông Marketing từ tháp thông điệp 4C – Đỗ Thuỳ Dung

39,000 

Đơn hàng được xác nhận tự động.

Nhận khoá học qua Email trong 30s khi thanh toán thành công!