Unit 10 Getting Started Khởi động Tiếng Anh 7 Sách Mới

Bạn đang xem: Unit 10 Getting Started – Khởi động | Tiếng Anh 7 Sách Mới

Bài học Getting Started – Unit 10 giới thiệu đến các em một chủ đề mới “Sources of Energy”. Với việc cung cấp bài đọc “A different type of footprint” và các bài tập khác nhau, các em có cái nhìn tổng quát về chủ đề và biết thêm nhiều từ vựng.

A different type of footprint (Một loại dấu chân khác)

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Tạm dịch:

Mai: Nam, hôm qua mình đã đọc rằng tất cả chúng ta có một dấu chân carbon mới.

Nam: À, tất cả chúng ta đều có dấu chân – chúng ta tạo ra nó với bàn chân chúng ta!

Mai: Ha ha, mình biết. Nhưng loại dấu chân này là về hiệu ứng xấu mà chúng ta tác động lên môi trường.

Nam: Đúng rồi, người ta đã đưa tin nhiều ngày nay.

Mai: Vậy nên dấu chân của chúng ta to hơn khi chúng ta sử dụng năng lượng tạo ra khí CO2. Điều đó thật tệ cho môi trường.

Nam: Vậy thì tốt hơn là có một dấu chân carbon nhỏ hơn, đúng không?

Mai: Đúng rồi Nam. Năng lượng không tái tạo được như than, khí tự nhiên, và dầu sản xuất nhiều CO2. Những nguồn này sẽ sớm cạn kiệt.

Nam: Vậy chúng khác với gió, nước, năng lượng mặt trời phải không?

Mai: Đúng thế, tất cả chúng cũng là các nguồn năng lượng. Nhưng chúng có thể tái chế. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dùng hết chúng – chúng sẽ kéo dài mãi mãi.

Nam: Bạn có một dấu chân carbon lớn phải không Mai?

Mai: Của mình thì nhỏ. Mình đã tái chế những sản phẩm mà mình dùng và mình đi đến mọi nơi bằng xe đạp. Nhà mình có tấm pin mặt trời trên mái nhà để đón năng lượng mặt trời.

Nam: Ồ không! Mình nghĩ dấu chân của mình lớn, và không chỉ bởi vì những đôi giày kích cỡ lớn này!

a. Read the conversation again and answer the questions. (Đọc bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau.)

1. What is a carbon footprint? (Dấu chân carbon là gì?)

2. What does ‘non-renewable energy’ mean? (Năng lượng “không tái sinh được” là gì?)

3. Why is sunlight a renewable source?

(Tại sao ánh sáng mặt trời lại là nguồn năng lượng tái sinh được?)

4. Why does Mai think she has a small carbon footprint?

(Tại sao Mai nghĩ rằng cô ấy có một dấu chân carbon nhỏ?)

5. What things do you think might create a big carbon footprint?

(Bạn nghĩ điều gì tạo nên dấu chân carbon lớn?)

Guide to answer

=>It’s about the negative effect we have on the environment.

(Dấu chân carbon nói về hiệu ứng tiễu cực mà chúng ta tác động đến môi trường.)

2. “Non-renewable” means that it will run out if we use it.

(“Không tái sinh được” có nghĩa là một thứ gì đó sẽ cạn kiệt nếu chúng ta sử dụng nó.)

3. Sunlight is a renewable energy because we can’t use it all up, it will last forever.

(Ánh sáng mặt trời là một năng lượng có thể phục hồi là vì chúng ta không thể sử dụng nó hết được, nó sẽ tồn tại mãi mãi.)

4. Mai thinks she has a small carbon footprint because she recycles the products she uses and she goes everywhere by bike.

(Mai nghĩ rằng cô ấy có một dấu chân carbon nhỏ bởi vì cô ấy tái chế sản phẩm mà cô ấy dùng và cô ấy đi đến mọi nơi bàng xe đạp.)

5. The products we use that are bad for the environment or the energy we use that produces carbon dioxide might create a big carbon footprint.

(Những sản phẩm mà chúng ta sử dụng không tốt cho môi trường hay năng lượng mà chúng ta dùng sản xuất ra CO2 có thể tạo ra dấu chân carbon lớn.)

b. Complete the network below using information from the conversation. (Hoàn thành lưới từ bên dưới sử dụng thông tin từ bài đàm thoại.)

Guide to answer

Source of energy (Nguồn năng lượng)

1. Renewable sources : wind , hydro , solar (Những nguồn có thể phục hồi: gió, nước, mặt trời.)

2. Non-renewable sources : coal , natural gas , oil. (Những nguồn không thể phục hồi: than, khí tự nhiên, dầu.)

Now, listen and repeat the words and phrases. (Bây giờ nghe và lặp lại những từ và cụm từ sau)

Click to listen

wind (gió)

coal (than đá)

natural gas (khí tự nhiên)

nuclear (hạt nhân)

biogas (ga sinh học)

oil (dầu)

hydro (thủy điện)

solar (mặt trời)

Put the words into the correct groups below (Đặt những từ vào những nhóm chính xác bên dưới)

Guide to answer

– Renewable sources : wind , hydro , biogas , nuclear , solar . (Những nguồn có thể phục hồi được: gió, thủy điện, khí đốt, hạt nhân, mặt trời.)

– Non-renewable sources : coal , natural gas , oil . (Những nguồn không thể phục hồi: than, khí tự nhiên, dầu.)

Practise asking and answering the questions about renewable and non-renewable sources (Thực hành hỏi và trả lời những câu về những nguồn có thể phục hồi và không thể phục hồi)

Example

A: What type of energy source is wind?

B: It’s a renewable source of energy.

A: What type of energy source is coal?

B: It’s a non-renewable source.

Tạm dịch:

A: Gió là loại nguồn năng lượng nào?

B: Gió là một loại nguồn năng lượng có thể phục hồi được.

A: Than đá là loại nguồn năng lượng nào?

B: Than đá là nguồn năng lượng không thể phục hồi.

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 10 Sources of Energy – Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề “Những nguồn năng lượng”. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 7 mới Getting Started.

  • A. carbon footprint
  • B. electricity
  • C. fossil fuels
  • D. biogas
  • A. shortage
  • B. sources
  • C. slogan
  • D. electricity
  • A. Hydro electric
  • B. Nuclear
  • C. Solar
  • D. Wind

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện tập đọc hiểu đoạn hội thoại giữa Mai và Nam và ghi nhớ các từ vựng sau:

 • carbon footprint: dấu chân cacbon
 • negative effect: ảnh hưởng tiêu cực
 • environment (n): môi trường
 • renewable (adj): có thể làm mới >< non-renewable: không thể làm mới
 • produce (v): sản xuất
 • energy sources: nguồn năng lượng
 • run out: hết
 • wind: gió
 • solar: mặt trời
 • solar panel: tấm năng lượng

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 7