Tiếng Anh lớp 8 unit 6 Communication Unit 6 lớp 8 Communication trang 63

Soạn unit 6 lớp 8 Communication trang 63

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm 2022 – 2023, Soạn tiếng Anh 8 unit 6 Communication bao gồm đáp án, hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh lớp 8 khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

1. a Look at pictures. Then put the parts of the fairy tale in order. Nhìn vào các bức tranh. Sau đó sắp xếp theo thứ tự các phần của câu chuyện cổ tích.

Đáp án

1 – h; 2 – a; 3 – e; 4 – f;

5 – d; 6 – c; 7 – b; 8 – g;

Hướng dẫn dịch

1 – h. Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sống trong một khu rừng. Một ngày nọ, cô đi thăm bà cô ấy.

2 – a. Khi cô ấy đang hái hoa trên vệ đường, cô ấy gặp một con sói gian ác. Nó hỏi “Cô đang đi đâu thế?”. Cô gái nói: “Tôi đang đi thăm bà của tôi.”

3 – e. Vì vậy con sói lập một kế hoạch. Nó chạy đến nhà bà và nuốt bà vào bụng. Nó đi vào giường bà.

4 – f. Một lúc sau, cô bé quàng khăn đỏ đến nhà. Cô ấy nhìn vào con sói và nen “Bà ơi, bà có đôi mắt thật to!, nó trả lời “Để nhìn con thật rõ đấy con!”.

5 – d. Sau đó cô ấy nói: “Bà ơi, cái tai của bà thật to!”, nó trả lời: “Để nghe con rõ hơn đó!”.

6 – c. Cuối cùng cô ấy nói: “Bà ơi, răng bà thật to!”, con sói trả lời: “Để ăn con đấy”.

7 – b. Người tiều phu đang làm việc trong rừng. Ông nghe tiếng hét lớn và chạy đến nhà.

8 – g. Ông ấy đánh vào đầu con sói. Con sói mở to miệng ra và la hét và bà nhảy ra. Con sói chạy đi.

2. Work in groups. In turn, retell the fairy tale to your group members in your own words. Choose the best storyteller in your group. Làm theo nhóm. Lần lượt kể lại câu chuyện cổ tích này cho các thành viên trong nhóm theo cách riêng của bạn. Chọn người kể chuyện hay nhất trong nhóm.

Gợi ý

There was a girl called Little Red Riding Hood. One day, she walked through the forest to deliver food to her sick grandmother. On the way, she met a cunning wolf. She naively told him where she was going. He suggested that the girl pick some flowers as a present for her grandmother. Meanwhile, he went to the grandmother’s house and swallowed her. When the girl arrived, she noticed that her grandmother looked very strange. Then the girl was also eaten by the wolf. Luckily, a woodcutter heard the scream and ran to the house to save Little Red Riding Hood and her grandma. The wolf ran away into the forest.

Hướng dẫn dịch

Có một cô bé tên là Cô bé quàng khăn đỏ. Một ngày nọ, cô đi bộ xuyên rừng để giao thức ăn cho người bà đang ốm. Trên đường đi, cô gặp một con sói xảo quyệt. Cô ngây thơ nói cho anh biết cô sẽ đi đâu. Anh ấy đề nghị cô gái hái một số bông hoa để làm quà cho bà của cô ấy. Trong khi đó, anh ta đến nhà bà ngoại và nuốt chửng cô. Khi cô gái đến nơi, cô nhận thấy rằng bà của mình trông rất lạ. Sau đó cô gái cũng bị sói ăn thịt. May mắn thay, một người tiều phu đã nghe thấy tiếng hét và chạy đến nhà để cứu Cô bé quàng khăn đỏ và bà của cô bé. Con sói bỏ chạy vào rừng.

3. Work in groups. Discuss and write an ending for the fairy tale. Share it with other groups. Thực hành theo nhóm. Thảo luận và viết một cái kết cho câu chuyện cổ tích này. Chia sẻ kết quả với các nhóm khác.

When Little Red Riding Hood arrived at her grandma’s, she asked some questions because she thought her granny looked strange. Luckily, she saw the wolf’s tail and easily recognised that she was in danger. She ran quickly outside and found other people to help her. Finally, many people came to kill the wolf and save her grandma.

Hướng dẫn dịch

Khi Cô bé quàng khăn đỏ đến nhà bà ngoại, cô bé đã hỏi một số câu hỏi vì cô bé nghĩ rằng bà của mình trông rất lạ. May mắn thay, cô nhìn thấy đuôi con sói và dễ dàng nhận ra mình đang gặp nguy hiểm. Cô chạy nhanh ra ngoài và tìm những người khác để giúp cô. Cuối cùng, nhiều người đã đến để giết con sói và cứu bà của cô ấy.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 6 Folk Tales Communication trang 63. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,…. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.