34 – Thực hành thiết kế dữ liệu với SQL qua bài tập

39,000 

Trọn bộ khóa học “34 – Thực hành thiết kế dữ liệu với SQL qua bài tập” cập nhật ngày 13/06/2024. Mua chung khóa học “34 – Thực hành thiết kế dữ liệu với SQL qua bài tập” giá chỉ 39,000 ₫. Nhận khóa học 30 giây khi thanh toán thành công.

34 – Thực hành thiết kế dữ liệu với SQL qua bài tập

39,000 

Đơn hàng được xác nhận tự động.

Nhận khoá học qua Email trong 30s khi thanh toán thành công!