BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN ÍT HƠN TOÁN LỚP 2

TOÁN LỚP 2 – TUẦN 5 – BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN. ÍT HƠN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Bài toán về nhiều hơn.

Bài toán thuộc dạng toán nhiều hơn thì đề bài thường xuất hiện từ: nhiều hơn, dài hơn, nặng hơn, cao hơn…và yêu cầu đi tìm số lớn.

+ Hướng dẫn học sinh cách tóm tắt và trình bày 1 bài toán về nhiều hơn

+ Đưa ra công thức đi tìm số lớn cho dạng toán nhiều hơn:

Số lớn = số bé + phần nhiều hơn (của số lớn so với số bé)

2. Bài toán về ít hơn

Bài toán thuộc dạng toán ít hơn là các bài toán:

+ Cho biết giá trị của số lớn và phần ít hơn (của số bé so với số lớn)

+ Yêu cầu đi tìm giá trị của số bé

– Áp dụng công thức:

Số bé = Số lớn – phần ít hơn (phần ít hơn của số bé so với số lớn)

3. Một số bài toán

Bài 1. Số gà trong chuồng là 9 con, số gà ở ngoài chuồng là 11 con.

a) Số gà ngoài chuồng nhiều hơn số gà trong chuồng bao nhiêu con?

b) Bây giờ có 5 con gà từ ngoài vào trong chuồng thì lúc này số gà ở ngoài chuồng ít hơn hay số gà ở trong chuồng ít hơn? Ít hơn mấy con?

Giải:

a) Số gà ở ngoài chuồng nhiều hơn số gà trong chuồng là:

11 – 9 = 2 (con)

b) Bây giờ số gà trong chuồng là:

9 + 5 = 14 (con)

Bây giờ số gà ở ngoài chuồng là:

12 – 5 = 7 (con)

Như vậy số gà ở ngoài chuồng lúc này ít hơn số gà ở trong chuồng. Ít hơn số con là:

14 – 7 = 7 (con)

Đáp số: a) 2 con b) 7 con

Bài 2. Mai cao hơn Hoa 2cm. Bình thấp hơn Mai 3cm.

Hỏi ai cao nhất ; ai thấp nhất ? Hoa cao hơn Bình mấy xăng – ti -mét ?

Giải:

Ta có sơ đồ:

Mai cao nhất, Bình thấp nhất.

Hoa cao hơn Bình là:

3 – 2 = 1 (cm)

Đáp số: 1cm

Bài 3. Con ngỗng cân nặng 10kg. Con ngỗng cân nặng hơn con vịt 6kg. Con gà cân nặng ít hơn con vịt 2kg. Hỏi con ngỗng cân nặng hơn con gà mấy ki-lô-gam?

Giải:

Con vịt nặng là: 3 – 2 = 1 (kg)

Con gà nặng là: 4 – 2 = 2 (kg)

Con ngỗng nặng hơn con gà là:

10 – 2 = 8 (kg)

Đáp số: 8kg

Bài 4. Mẹ để hai đĩa đựng số cam bằng nhau lên bàn. Bạn Mai lấy từ đĩa bên phải 2 quả bỏ sang đĩa bên trái. Hỏi bây giờ đĩa nào nhiều cam hơn và nhiều hơn mấy quả?

Giải:

Sau khi bỏ hai quả cam từ đĩa phải sang đĩa trái thì bây giờ bên đĩa trái nhiều cam hơn và nhiều hơn là:

2 + 2 = 4 (quả)

Đáp số: 4 quả

Bài 5. Bạn Hoa cân nặng hơn bạn Hồng 5kg. Bạn Cúc cân nhẹ hơn bạn Hoa 2kg. Hỏi bạn nào cân nặng nhất? Giữa bạn Cúc và bạn Hồng ai cân nặng hơn và hơn mấy ki-lô-gam?

Nhìn vào sơ đồ ta có:

– Bạn Hoa nặng nhất.

– Bạn Cúc nặng hơn bạn Hồng là: 5 – 2 = 3 (kg)

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. An có 12 viên bi, Bình có nhiều hơn An 9 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

Bài 2. Có hai dàn gà, đàn gà thứ nhất có 39 con, đàn gà thứ hai ít hơn đàn gà thứ nhất 9 con. Hỏi đàn gà thứ hai có bao nhiêu con?

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Hùng có : 16 que tính

Nam nhiều hơn Hùng : 17 que tính

Nam có : …….. que tính.

Bài 4. Tổ một có 36 công nhân, tổ hai có nhiều hơn tổ một 9 công nhân. Hỏi tổ hai có bao nhiêu công nhân?

Bài 5. Lan xếp được 18 phong bì, Lan xếp ít hơn Hồng 7 phong bì. Hỏi Hồng xếp dược bao nhiêu phong bì?

Bài 6. Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Mai có nhiều hơn vườn nhà Hoa 7 cây cam. Hỏi vườn nha Hoa có mấy cây cam?

Bài 7. Đào có 16 nhãn vở, Đào cho Mai 3 nhãn vở thì hai bạn có số nhãn vở bằng nhau. Hỏi:

a) Đào có nhiều hơn Mai bao nhiêu nhãn vở?

b) Mai có bao nhiêu nhãn vở?

Bài 8. Khúc gỗ thứ nhất dài 36dm, khúc gỗ thứ hai ngắn hơn khúc gỗ thứ nhất 12dm. Hỏi:

a) Khúc gỗ thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?

b) Hai khúc gỗ dài tổng cộng bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 9. Một thùng đựng 56 quả vừa trứng gà và trứng vịt. Mẹ đã bán 25 quả trứng gà, trong thúng còn 12 quả trứng gà nữa. Hỏi lúc đầu trong thúng có bai nhiêu quả trứng gà? Bao nhiêu quả trứng vịt?

Bài 10. Một đường gấp khúc gồm ba đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng đoạn thứ hai, đoạn thứ ba dài bằng hai đoạn đầu cộng lại. Tính độ dài của đường gấp khúc, biết rằng đoạn thứ ba dài hơn đoạn thứ hai là 15cm.

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 5 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 5